Mobilitatis Omni

Mobilitatis Omni (Murski institut za razvoj infrastrukture, Murska Sobota) je civilna pobuda za povezovanje politik in gospodarstva z vzdržno, aktivno in vključujočo mobilnostjo za vse, fizičnim in mentalnim zdravjem ter športom prek ponovnega zagona obstoječih čezmejnih med-regijskih železniških povezav s hkratnim predlogom vzpostavitve daljinskih kolesarskih poti vzdolž teh povezav.

Pobuda MBTT je za vse, ki hočemo frekvenčne, okolju in zdravju ter vsem nam prijazne čezmejne med-regijske povezave v panonskem področju, ki mu številni pravijo tudi evropska Amazonka. Za vse, ki dnevno, tedensko in občasno prihajamo in odhajamo ne le iz štirih sosednjih držav v in iz Mura in Drava regij, iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, temveč tudi za vse iz regij celotne osrednje Evrope. Vabimo k podpori pobude z včlanitvijo še danes v Bronasti-, Srebrni-, Zlati- ali VIP MBTT klub. Več nas bo, močnejši bomo. Postani član_ica še danes >


RAZVOJNI NAČRTI

3-je ključni MBTT razvojni moduli

Od blizu: iz velikega srca z ljubeznijo - ključavnice v Kölnu.
Od blizu: iz velikega srca z ljubeznijo – ključavnice v Kölnu.

[Ljubezenska] zgodba o Murskem mostu ali zakaj se zavzemamo za most, ki povezuje vzhod z zahodom? Več >


Mobilitatis Omni trije ključni razvojni moduli
Graf: Trije ključni razvojni moduli MiRi.

Zavzemamo se za daljinske kolesarske poti ob obstoječih čezmejnih regionalnih progah v štirih državah in zavarovanje prehodov čez te regionalne proge. Več >


Skica: ponovno vzpostavimo proge v regijah rek Mure in Drave.

Smo za obnovo in nadgradnjo obstoječih ter nekoč (po 2. svet. vojni) demontiranih železniških prog v regijah Mura in Drava štirih držav vključno z vzpostavitvijo manjkajoče proge. Več >


Kampanja za Murski most

Podpisovanje Deklaracije za Murski most

Od:
16.10. 2020


Do:
12.4. 2021


Predaja deklaracije:
14.5. 2021

na Okrogli mizi: Murski most.


Ustanovitelji, člani in partnerji MiRi smo 16.10. 2020, s podpisom Deklaracije za Murski most v omrežju Mura-Drava-proge, obeležili odprtje Radgonske proge, ki je pred 130. leti, 16.10. 1890, povezala Špilje, Bad Radkersburg (v slovenščini Radgono), Gornjo Radgono in Ljutomer. Tako smo pričeli kampanjo za Murski most. Vabimo gospodarske družbe, podjetja in občine k podpisu Deklaracije kot polnopravni člani instituta ter podpornike železniških in kolesarskih povezav kot člane_ice MBTT kluba >

borna-abramovic
izr. prof. dr. Borna Abramovič, Fakulteta za promet in prometne vede Univerze v Zagrebu

Video 📹: Povečati mobilnost regije z uporabo lokalnih železniških prog


Herald Ruijters, namestnik generalnega direktorja z Generalnega direktorata za mobilnost in transport pri Evropski komisiji.

Video 📹: Povezave jedrnega in celovitega omrežja – promocija mobilnosti, ki presega TEN-T [ang. Trans-European Transport Network]


mag. mag. Marko Savić, direktor Murskega instituta za razvoj infrastrukture.

Video 📹: Deklaracija o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-progePogled na ljubezenske ključavnice na mostu Hohenzollern v Kölnu v Nemčiji s kölnsko katedralo v ozadju.

Prvi soustanovitelji instituta

MiRi so ustanovile tri gospodarske družbe:

Nove članice MiRi

V vmesnem času so v MiRi že pristopile še nekatere družbe in organizacije, tako iz Slovenije kot iz Avstrije:


Rating: 5 out of 5.

Družbena odgovornost

»So-ustanovitev instituta smo podprli zaradi družbene odgovornosti do regionalnega okolja.«

Branko Kurbus, Arcont, upokojeni predsednik uprave

Rating: 5 out of 5.

30 let prizadevanj

»30 let si že prizadevamo za ponovno vzpostavitev proge med Slovenijo in Avstriji na meji med obema državama v obeh Radgonah.«

Janez Erjavec, Pomurski sejem, predsednik uprave

Rating: 5 out of 5.

Izjemna priložnost

»Železniška povezava z Avstrijo čez reko Muro je izjemna priložnost za gospodarstvo in turizem v teh regijah.«

Igor Kržan, Reflex, generalni direktor

Rating: 5 out of 5.

Povezovanje obeh strani Mure

»Podpiramo ponovno zgraditev Murskega mostu, ker v tem vidimo odpiranje novih priložnosti za domače okolje in povezovanje prebivalcev držav na obeh straneh reke Mure.«

Miran Fujs, Arcont, predsednik uprave >

Rating: 5 out of 5.

Več bi morali uporabljati železnico

»Pobuda MiRi je dobra priložnost, da ta del Slovenije povežemo s sosedi v Republiki Avstriji in drugi deli Evropske unije.«

Jernej Zupančič, Cleangrad, direktor >


Omrežje Mura-Drava-Proge (MDP)

Vzpostavimo ponovno omrežje MDP!

Murski most

VAV (vzdržna, aktivna in vključujoča) mobilnost za vse kot most v nizko-ogljično družbo. Regionalno, tako železniško kot daljinsko kolesarsko vozlišče kot most do povezav v celotno osrednjo Evropo. Med-regionalne trajnostne povezave kot most do večje varnosti.

Kulturna dediščina kot most do boljšega razumevanja. Šport, še posebej odbojka in odbojka na mivki kot most povezovanja. Trajnostni turizem kot most do regionalnega razvoja. In regionalni razvoj kot most do stabilnosti Evropske unije. Zgodovinski mejniki kot most so-delovanja.

Nenazadnje. Ključavnice na mostu za sklepanje in zaklepanje ljubezni.

Podpri ponovno vzpostavitev Murskega mosta >

Ključavnice na, nem. Hohenzollern, železniškem mostu čez Ren v Kölnu, v Nemčiji, simbolizirajo ljubezen za vedno.
Ključavnice na, nem. Hohenzollern, železniškem mostu čez Ren v Kölnu, v Nemčiji, simbolizirajo ljubezen za vedno.