Vabilo k so-ustanovitvi Mursko infrastrukturno razvojnega instituta – MiRi

Smo tik pred ustanovitvijo pravne osebe pobude Murski infrastrukturno razvojni institut ali krajše MiRi.

Kdo so so-ustanovitelji pobude: gospodarske družbe zasebnega prava ali druge pravne osebe zasebnega, civilnega in javnega prava ter fizične osebe.

Potrjeni so-ustanovitelji pobude MiRA

  • Pomurske mlekarne, g. Robert Serec, MBA IMD, uprava – direktor družbe;
  • Pomurski sejem, g. Janez Erjavec, predsednik uprave; in
  • Zvezda turizem, ga. Sabina Gregorinčič, direktorica družbe.
  • Arcont, g. Branko Kurbus, predsednik uprave.

Ustanovitelji za obveznosti nove pravne osebe MiRi NE odgovarjajo.

Programska izhodišča pobude MiRi

smo na tem blogu že predstavili.

Po akcijskem načrtu bo pobuda MiRi še letos konec junija pripravila medijsko konferenco in literarni večer, tik pred Dnevom državnosti. Jeseni pripravljamo znotraj Tedna mobilnosti evropski regionalni infrastrukturni seminar in okroglo mizo, na katero vabimo tudi Evropsko komisarko za promet in mobilnost, cenjeno ga. Violeto Bulc. Posebna priložnost se nam ponuja letos obeležiti 100. obletnico ustanovitve Republike Avstrije.

Pobuda MiRi bo povezovala gospodarstvo s turizmom in športom prek infrastrukturnih projektov v srednje-evropski regiji. Lani smo v Murski Soboti ob državnem prvenstvu za mlade do devetnajst let gostili tudi srednje-evropsko prvenstvo MEVZA za mlade do šestnajst let. Letos dodatno načrtujemo organizacijo še enega mednarodnega tekmovanja v odbojki na mivki v regiji ob reki Muri.

Izhodišča za ustanovitev MiRi, g.i.z.

Nosilci ustanovitve Mursko infrastrukturno razvojnega instituta bodo izbrali najprimernejšo pravno formo za pobudo. Izbrana forma mora omogočati združevanje predvsem gospodarskih subjektov in tudi možnost drugih zasebnih, civilnih in javnih pravnih oseb ter nenazadnje tudi vključevanje fizičnih oseb. Organizacijska oblika mora biti po statusu primerna za opravljanje povezovalne in reprezentativne funkcije ter ima potencial, da kot taka zavzame kredibilno mesto v gospodarskih, političnih in drugih diskusijah. Upravljanje organizacije mora biti in bo enostavno in stroškovno učinkovito. Ustanovitelji in člani pobude NE odgovarjajo za obveznosti novo-nastale pravne osebe.

Drugi podatki

So-ustanovitelji pobude MiRi: družbe Arcont, Pomurske mlekarne, Pomurski sejem in Zvezdra turizem, so že opravili Zbor so-ustanoviteljev, na katerem so sprejeli programska izhodišča. Direktor pobude MiRi, bo(m) predvidoma mag. Marko Savić. Pobuda bo imelo tudi prokurista, ki je izbran izmed predstavnikov družb so-ustanoviteljic pravne osebe. Skrajni rok za formalno vključitev v pobudo kot so-ustanovitelj in podpis Ustanovne pogodbe so-ustanoviteljev je določen konec meseca maja / začetek meseca junija.

Shema: grafični prikaz prog v severo-vzhodni Sloveniji

vir sheme: Slovenske železnice.

Zelo verjetno se bodo so-ustanovitvi pravne osebe MiRi vključile še nekatere druge srednje in večje gospodarske družbe iz regije na obeh straneh meje, tako iz Slovenije kot iz Avstrije. Vabimo tudi partnerje iz Republike Avstrije, ker je bil že izkazan začetni interes za vključitev v pobudo MiRi. Sedež pobude bo enak sedežu Pomurskega tehnološkega parka, Please 9a, v Murski Soboti, za kar smo že pridobili soglasje lastnika, Mestne občine Murska Sobota.

Vsi smo videli, kaj se zgodi, če regije v neki družbi ne sledijo razvoju središča, na primeru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (razvpiti Brexit).

Skušajmo vsi prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju in medsebojnemu sodelovanju v Evropi in še posebej v Evropski uniji, za katero verjamemo, da si vsi prizadevamo.

Vabimo zainteresirane družbe in posameznike k vključitvi v združenje in zagonu predstavljenega projekta. Za vse podrobnosti smo dosegljivi tako prek e-pošte marko@savic.cc kot še posebej telefonsko prek mob. št.: 041 730 882.

Pobudnika,
mag. Marko Savić, direktor vozlišča
Cona.center Murska Sobota

in

Alojz Kerec, strokovni vodja