Zlata članarina

Izbral, izbrala si Zlato članarino v MBTT klubu.

»Prispevam letno članarino MBTT klubu, ker podpiram aktivnosti trajnostne mobilnosti vseh nas, ki vključujejo ponovno vzpostavitev Murskega mostu, predlog izgradnje daljinskih med-regionalnih kolesarskih poti in obnovo ter nadgradnjo čezmejnih regionalnih železniških prog v regijah rek Mura in Drava.«

Letna Zlata članarina znaša 90€. Mesečna Zlata članarina vključuje mesečni prispevek v višini 9 € in je možna tudi po lastnem izboru. Zlata članarina se letno ali mesečno podaljšuje in vključuje tudi dvodnevno VIP vstopnico za Jankov memorial. Članarino je možno vedno tudi odpovedati. 

:: Zlata letna članarina ::

:: Zlata mesečna članarina ::

:: Članarina po lastnem izboru ::


mbtt.si > MBTT klub > Zlata članarina