Bronasta članarina

Izbral, izbrala si Bronasto članarino v MBTT klubu.

»Prispevam letno članarino MBTT klubu, ker podpiram aktivnosti trajnostne mobilnosti vseh nas, ki vključujejo ponovno vzpostavitev Murskega mostu, predlog izgradnje daljinskih med-regionalnih kolesarskih poti in obnovo ter nadgradnjo čezmejnih regionalnih železniških prog v regijah rek Mura in Drava.«

Letna Bronasta članarina znaša 60 €. Mesečna Bronasta članarina vključuje mesečni prispevek v višini 5 € in je možna tudi po lastnem izboru. Bronasta članarina se letno ali mesečno podaljšuje in vključuje tudi enodnevno vstopnico za Jankov memorial. Članarino je možno vedno tudi odpovedati.

:: Letna članarina ::

:: Mesečna članarina ::

:: Članarina po lastnem izboru ::


mbtt.si > MBTT klub > Bronasta članarina