Poslanstvo in vizija instituta

Mapa: Stanje prog v regijah Mure in Drave v 2020. Predlog za projekt #MuraDravaProge. Lasten izris.

Poslanstvo Murskega instituta za razvoj infrastrukture (ali krajše MiRi) je razvoj čezmejnih železniških in daljinskih kolesarskih poti prek povezovanja gospodarstva s presečiščem športa in mobilnosti za vse ter javnega zdravja.

Zavzemamo se za čezmejne železniške in kolesarske povezave v regijah ob rekah Mura in Drava v štirih državah, v Avstriji, na Hrvaškem in na Madžarskem ter v Sloveniji.

Vizija instituta je razvoj dokumentacije za trajnostno prometno in energetsko infrastrukturo na celotnem čezmejnem, srednjeevropskem področju regij ob rekah Mura in Drava, za kar po prvih ocenah obstajajo številne priložnosti.