Zakaj institut?

Nosilci ustanovitve MiRi so izbrali institut kot najprimernejšo pravno obliko te pobude.

Izbrana pravna oblika omogoča interesno združevanje tako gospodarskih kot drugih zasebnih, civilnih in javnih pravnih oseb ter posameznikov in posameznic. Izbrana oblika omogoča zastopanje interesov v razvoju trajnostne prometne in energetske infrastrukture v regijah srednjeevropskega prostora.

Privzeta organizacijska oblika je po statusu primerna za opravljanje povezovalne in reprezentativne funkcije ter ima potencial, da kot taka zavzame kredibilno mesto v gospodarskih, političnih in drugih diskusijah.

Svetovalec pri ustanovitvi:
Teranep, svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Plinarniška ulica 4, Trnovlje pri Celju
Direktor: g. Sašo Drobnak, univ. dipl. prav.

Notarska pisarna:
mag. Alenka Ratnik
Kocljeva ulica 14a, Murska Sobota