Viri financiranja

Murski institut za razvoj infrastrukture (MiRi) je bil ustanovljen 2. avgusta 2018, z ustanovnim kapitalom 12.000 €.

Članarina članov instituta predstavlja osnovni finančni vir delovanja instituta. MiRi bo hkrati: