Novi člani instituta

MiRi > Klub MiRi > Novi člani instituta

Po ustanovitvi MiRi, Murska Sobota, so v letu 2019 kot članice MiRi iz Slovenije pristopile tudi:

Iz Republike Avstrije sta v institut pristopili: