Murski most

Jekleni Murski železniški med Gornjo Radgono in Bad Radkersburgom je bil razstreljen leta 1945. Foto: Walter Schmidbauer.

Zgodovina mostu

Verjetno le malokdo ve, da je bila Radgonska železnica, ki je povezala Špilje prek Radgone do Ljutomera zgrajena že leta 1890. Zakaj že leta 1890? Ker je to približno 30 let po tistem, ko je bila zgrajena Južna proga, ki je povezala Dunaj, Ljubljano in Trst. Za to progo smo zagotovo vsi že slišali.

Če gremo lepo po vrsti. Leta 1885 je bila najprej zgrajena in odprta Radgonska proga med Špiljami in Radgono. Potem, ko je bil pet let pozneje zgrajen še most čez reko Muro in drugi del te proge do Ljutomera, ki je bil odprt 1890. leta. Tako so imeli potniki z Dunaja ob koncu devetnajstega stoletja možnost z vlakom potovati – recimo v Bad Radein, kot se je takrat reklo Radencem.

Skorajda hkrati je bila na ogrskem delu Avstro-Ogrske monarhije odprta proga —Čakovec—Lendava—Rédics— in naprej proti Budimpešti. Lendavčani so imeli takrat direktno povezavo z vlakom do Budimpešte. To je bilo torej zlato obdobje gradnje novih, tudi regionalnih železnic, ki so povezale in povezovale ne le večja mesta temveč tudi druga mesta v regijah ob rekah Mura in Drava.

Zemljevid trase Južne železnice med Ljubljano in Trstom (1850). Vir: wiki.
Železniška postaja Radenci. Vir: NRB.at.

Murski most, kot del železniške, t. i. Radgonske proge – Špilje – Radgona – Ljutomer, je bil odprt 16. oktobra 1890.

Vir: Wiki

Murski most do konca 2. svetovne vojne

Po koncu 1. svetovne vojne, ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije in ustanovitvi tako kraljevine Jugoslavije kot Republike Avstrije, je bila Radgonska proga in Murski most v rabi vse do konca 2. svetovne vojne.

Po dostopnih podatkih je bila po koncu 1. svetovne vojne, ko še ni bilo proge med Ormožem in Ljutomerom, vzpostavljena povezava med Mariborom in Ljutomerom prek Špilja in Radgone. Ti tranzitni vlaki so vozili po ozemlju Republike Avstrije vse do leta 1924, ko je bila zgrajena proga med Ormožem in Ljutomerom.

Radgonska proga in Murski most še posebej, je tako povezovala dve državi vse do konca 2. svetovne vojne. Ob koncu 2. svetovne vojne je nemška vojska ob svojem umiku železniški most čez reko Muro – minirala. Avstrijska stran svojo polovico mostu demontirala že leta 1947, takrat jugoslovanska stran po potem drugo polovico mostu leta 1955.

Jekleni Murski železniški med Gornjo Radgono in Bad Radkersburgom je bil razstreljen leta 1945. Foto: Walter Schmidbauer.

Murski most danes

Radgonska železniška proga, ki je bila vzpostavljena konec devetnajstega stoletja ne deluje že 75 let.

Potniški promet na tej progi med Ljutomerom in Gornjo Radgono ne obratuje že od leta 1968.

Zato si v Murskem institutu za razvoj infrastrukture prizadevamo za podpis Pisma o nameri, da se Murski most ponovno zgradi.

Zgodovinski mejniki kot most so-delovanja.

:: :: ::

Med regionalne trajnostne povezave kot most do večje varnosti. Kulturna dediščina kot most do boljšega razumevanja.

:: :: ::

Šport, še posebej odbojka in odbojka na mivki kot most povezovanja. Trajnostni turizem kot most do regionalnega razvoja. In regionalni razvoj kot most do stabilnosti Evropske unije.

:: :: ::

Trajnostna mobilnost za vse kot most v nizko-ogljično družbo. Regionalno, tako železniško kot daljinsko kolesarsko vozlišče kot most do povezav v celotno osrednjo Evropo.

:: :: ::

Nenazadnje. Ključavnice na mostu za sklepanje ljubezni.

Murski most

O avtorju zapisa:

Marko Savić razvija čezmejno železniško in daljinsko kolesarsko infrastrukturo prek povezovanja gospodarstva s presečiščem športa in trajnostne mobilnosti za vse ter javnega zdravja.