Več funkcijski Murski most med Slovenijo in Avstrijo

Naj bivši železniški most čez reko Muro postane najmanj 3-funkcijski

Ker se bliža 75 let odkar tega mostu ni več, si ta most zasluži, da ga nekoliko podrobneje spoznamo, kot smo ga že v zapisu Murski most >

Murski most po 2. svet. vojni

V ljubezni in vojni je vse dovoljeno, pravijo. No, železniški mostovi so bili nekoč načrtno tako projektirani, da so imeli tudi pripravljen prostor za razstrelivo.

Poskus miniranja železniškega Murskega mostu pred 2. svetovno, je bil, po skopih dostopnih informacijah, preprečen. No, nekaj manj sreče pri tem je imela ob koncu 2. vojne Rdeča armada, ki je minerja nemške vojske baje sicer ujela, a detonacije ni bilo možno več preprečiti. Tudi cestni most je bil takrat miniran.

Polovico železniškega mostu čez Muro so v Avstriji demontirali leta 1947, drugo polovico tega jeklenega železniškega mostu je takratna jugoslovanska stran demontirala potem leta 1955. Cestni, začasni pantonski most med Gornjo Radgono in Radgono (nem. Bad Radkersburg) je bil ob pomoči britanske vojske vzpostavljen in odprt 6. septembra 1952.

Več kot 10 let je obe Radgoni povezoval pantonski most, ki ga je pomagala zgraditi britanska vojska. Foto: Bund Radkersburg, MiaZ.

Začasni pantonski most čez reko Muro je bil zgrajen ob pomoči britanske vojske in odprt 6. septembra 1952.

Vir: 1946–2018. Leben mit der Grenze (.pdf (nem))

Most prijateljstva, cestni most čez Muro

Cestni most čez reko Muro, betonski, poimenovan tudi Most prijateljstva, je bil zgrajen in slavnostno odprt ob navzočnosti predsednikov obeh držav, Avstrije in takratne Jugoslavije, 12. oktobra 1969.

Slavnostni trak ob otvoritvi Mostu prijateljstva sta prerezala jugoslovanski predsednik maršal Josip Broz Tito in avstrijski zvezni kancler Franz Jonas.

Ta cestni Most prijateljstva je bil odprt skoraj točno na 80. letnico odprtja železniškega Murskega mostu.

Proslava ob deseti obletnici obstoja pantonskega mostu na meji med obema Radgonama. 24.8. 1962. Foto: Egon Blaschka.

Cestni most čez reko Muro med obema Radgonama, poimenovan Most prijateljstva, je bil slavnostno odprt ob koncu 1969. leta.

Vir: 1946–2018. Leben mit der Grenze (.pdf (nem))

Murski most danes

Železniškega mostu čez reko Muro na meji med obema državama še danes ni.

Že 75 let.

Zato je to še danes manjkajoči člen v železniškem omrežju dveh sosednjih in prijateljskih držav na notranjih mejah Evropske unije.

Jekleni Murski železniški med Gornjo Radgono in Bad Radkersburgom je bil razstreljen leta 1945. Foto: Walter Schmidbauer.

Danes obstaja široko soglasje med vsem deležniki, tako na državni kot lokalni ravni obeh držav, da bi moral biti Murski most najmanj tri-funkcionalen, tako za železnice, kot tudi za kolesarje in pešce.

:: :: ::

V Sloveniji za ta most obstajajo tudi zakonodajne podlage za ponovno vzpostavitev regionalne železniške povezave med Gornjo Radgono in Radgono (nem. Bad Radkersburg).

:: :: ::

V Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji (RS) za obdobje do leta 2030, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 75/2016, z dne 30. 11. 2016, je ta povezava —Gornja Radgona—Radgona— eksplicitno navedena v Prilogi 7 – Dinamika za železniški promet, pod ukrep št. R.23.17: nove regionalne proge.

Resolucija o nacionalnem razvoju prometa v RS za obdobje do leta 2030 >

O avtorju zapisa:

Marko Savić razvija čezmejno železniško in daljinsko kolesarsko infrastrukturo prek povezovanja gospodarstva s presečiščem športa in trajnostne mobilnosti za vse ter javnega zdravja.