Predstavitev MiRi: Zakaj naj bi se zavzemali za most, ki povezuje vzhod z zahodom?

MiRi > e-katalog > str. 1

Murski most kot simbol mobilnosti za vse, varnosti, kulturne dediščine, športa, turizma, trajnostnega razvoja, integracije in nenazadnje kot simbol ljubezni.

Zakaj ta most povezuje vzhod z zahodom?

Murski most je povezal oba bregova reke Mure v tedanji Radgoni že daljnega 1890. leta. Radgonska železnica, ki je prek tega mostu takrat povezala Ljutomer z Radgono in Špiljami, kjer se je proga navezala na znamenito Južno progo. Mirno predvidevamo, da je ta most že takrat deloval izjemno povezovalno. Omogočal je prebivalcem ne le večjih mest temveč mnogim drugim ob reki Muri, da so imeli neposredne železniške povezave, vse do Dunaja na eno stran in do Trsta na drugo. Vzhod z zahodom je bil v regijah ob reki Muri povezan že konec devetnajstega stoletja.

Zakaj ponovno rabimo Murski most?

Precej raziskovanja smo v MiRi opravili, da smo ugotovili kakšna je bila usoda tega mostu? Danes smemo dokaj zanesljivo trditi, da je bil Murski most miniran ob koncu druge svetovane vojne, in da je bil potniški promet na delu Radgonske proge med Ljutomerom in Radgono prenehal z obratovanjem 1968. leta. Ironija za železniški promet je hotela, da sta le leto dni pozneje, 1969-ega, predsednika Avstrije in Slovenije odprla novi cestni most čez reko Muro, poimenovan tudi Most prijateljstva.

Nekaj dejstev

Dve pokrajini ob reki Muri, Prlekija in Prekmurje, sta bili uradno in politično-jezikovno-korektno v preteklosti preimenovani v Pomurje. Med ljudmi se to poimenovanje nikoli ni zares prijelo. Težko je pojasniti nelagodje med enim in drugim bregom reke Mure. Najlažje bi to nekomu izven teh regij pojasnili z dejstvom, da Prekmurci in Prekmurke govorijo šale o Prlekih in Prlečkah. Na drugi strani brega seveda Prlečke in Prleki potem govorimo šale o Prekmurkah in Prekmurcih. Murski most bi ponovno vzdržno povezal oboje in obojim ponovno omogočil skupno [železniško] okno v svet.

Celotno obstoječe omrežje regionalnih in koridorskih prog v regijah ob reki Muri bi s ponovno vzpostavitvijo Murskega mostu postalo vozlišče do ne le včasih preveč poveličevanega zahoda temveč tudi do vzhoda in verjetno ne pretiravamo preveč, če rečemo celo severa in juga.

Nenazadnje. S ponovno vzpostavitvijo Murskega mostu bi odpadli razloga za ne- vzpostavitev učinkovitega, s celodnevnim taktom, med-regionalnega železniškega prometa znotraj vseh regij ob Muri in Dravi v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem in na Madžarskem. Možnosti, ki se ponujajo, so skoraj neomejene. Vemo, da je promet z vlakom po prvi svetovni vojni iz Maribora do Ljutomera že potekal prek Radgonskega dela proge v Avstriji. Zato, ker je takrat še manjkala povezava —Ormož—Ljutomer—Murska Sobota—, ki je danes del panevropskega koridorja V, —Benetke—Ljubljana—Pragersko—Hodoš—Budimpešta—Kijev— in izvrstno deluje kot enotirna, elektrificirana in kompletno avtomatizirana proga na delu med Pragerskim in Hodošem. S ponovno vzpostavitvijo Murskega mostu bi imeli povezave ne le do tega koridorja V, temveč tudi do vseh drugih panevropskih koridorjev.

Panevropsko transportno omrežje (ang. Tran-European Transport Network TEN-T).

Murski most simbolično predstavlja pobudo MiRi, ki je hkrati simbol mobilnosti za vse, varnosti, kulturne dediščine, športa, turizma, trajnostnega razvoja, integracije in nenazadnje simbol ljubezni.

V MiRi smo pripravili kompleten e-katalog, ki nam celovito predstavlja pobudo MiRi, ki zajema ne le Murski most, temveč tudi čezmejne daljinske kolesarske proge in ponovno vzpostavitev InterRegioProg. Vabimo k prebiranju.

Za ponovno odprtje čezmejnega več-funkcionalnega Murskega mostu, med-regijskih železniških in daljinskih kolesarskih povezav v regijah rek Mure in Drave v štirih državah.

MiRi pobuda je za vse, ki dnevno, tedensko in občasno prihajamo in odhajamo ne le iz štirih sosednjih držav v in iz Mura in Drava regij, iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, temveč tudi za vse iz regij celotne osrednje Evrope. Vabimo k podpori pobude z včlanitvijo še danes v Bronasti-, Srebrni-, Zlati- ali VIP Klub MiRi. Vsaka članica in vsak član ter vsak evro šteje. Več nas bo, močnejši bomo.

MiRi > e-katalog > str. 1