Robert Grah: Nešteto novih priložnosti

Nešteto novih priložnosti

Rating: 5 out of 5.

»Že zgodovina nas uči, da smo povezani močnejši. In vnovična pobuda izgradnje železniške proge čez mejno reko Muro pomeni prav to povezavo med gospodarstvom dveh sosednjih držav in širše. Zaradi nešteto novih priložnosti, ki jih ta pobuda prinaša v naše okolje, jo na Pomurski gospodarski zbornici podpiramo.«

Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice


mbtt.si > Murski most deklaracija > Robert Grah: Nešteto novih priložnosti