Agnes Totter: Izjava podpore za Murski most

Izjava podpore za Murski most

Rating: 5 out of 5.

»Mag. mag. dr. Agnes Totter, BEd., predstavnica v parlamentu Republike Avstrije, izjavljam, da
sem pripravljena odpreti projekt »Murski most v omrežju Mura-Drava-proge«.

Projekt zajema več pomembnih vidikov.

Po eni strani načrtovani železniški Murski pomeni medkulturno kohezijo v Evropski uniji. Ponuja nove priložnosti za izmenjavo različnih avstrijskih in slovenskih tradicij ter raziskovanje zgodovinskih vprašanj. Mejo med Avstrijo in Slovenijo zaznamuje preteklost, prežeta z zgodovino. Na most je možno gledati kot na simbol svobode gibanja, ki jo uživamo v Evropi in ki je bila v času železne zavese še nepredstavljiva.

Murski most koristi evropskemu gospodarstvu kot pomemben člen med srednjo in zahodno Evropo. Prebivalstvo vsake države članice ima koristi od močne Evrope v ekonomskem smislu..

Z obnovo vlakovne povezave bodo že omenjeni pozitivni učinki Murskega mostu dopolnjeni s podnebju prijazno rešitvijo. Krepitev gospodarstva s pomočjo železniških povezav zagotavlja okolju prijazen promet. To ljudem daje tudi novo alternativo potovanjem z nizkimi emisijami. Čisto okolje koristi tako gospodarstvu kot zdravju prebivalstva – in to presega naše meje.«

mag. mag. dr. Agnes Totter, predstavnica v parlamentu Republike Avstrije


mbtt.si > Murski most deklaracija > mag. mag. dr. Agnes Totter: Izjava podpore za Murski most