Deklaracija o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-proge

Zmanjšanje medregionalnih ekonomskih in socialnih razlik v luči nastalih podnebnih sprememb s ponovno vzpostavitvijo čezmejnih železniških manjkajočih členov in povezav predstavlja eno največjih priložnosti za povečano mobilnost, gospodarski in trajnostni razvoj v obmejnih regijah Evropske unije.

Takojšnji odziv na boj proti podnebnim spremembam in njihovo reševanje ter korenito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in porabe energije iz prometa je bistvenega pomena. V zapletenem in prepletenem svetu, železniški in druge trajnostne oblike prevoznih sredstev igrajo odločilno vlogo za naše okolje, zdravje in dobro počutje, z omogočanjem mobilnosti za vse.

Ustanovitelji_CE, ki so prvi podpisali deklaracijo

Miran Fujs

Predsednik uprave
ARCONT
Gornja Radgona, Slovenija

Terezija Furek

Članica uprave
ARCONT
Gornja Radgona, Slovenija

Janez Smolkovič

Direktor
TELEING gradnje
Razkrižje, Slovenija

Janez Erjavec

Predsednik uprave
Pomurski sejem
Gornja Radgona, Slovenija

Člani_ce MBTT, ki so podpisali deklaracijo

Rajko Balantič

Prokurist
S. R. P.
Beltinci, Slovenija

mag. mag. Marko Savić

Direktor vozlišča
Cona.center Murska Sobota
Murska Sobota, Slovenija

Igor Kržan

Generalni direktor
REFLEX Gornja Radgona
Gornja Radgona, Slovenija

mag. Boris Sovič

Predsednik uprave
Elektro Maribor
Maribor, Slovenija

Stanislav Rojko

Župan
Občina Gornja Radgona
Gornja Radgona, Slovenija

Jernej Zupančič

Direktor
CLEANGRAD
Ljutomer, Slovenija

Franz Weintögl

Generalni direktor
Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb
Gradec, Avstrija

Peter Kronberger

Prokurist, Direktor železniških operacij
Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb
Gradec, Avstrija

Armin Klein

Predsednik
Interesna skupnost »Nova Radgonska proga«
Bad Radkersburg, Avstrija

MBTT partnerji, ki so podpisali_E deklaracijo

Peter Beznec

Direktor
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija

Robert Grah

Direktor
Pomurska gospodarska zbornica, Murska Sobota, Slovenija

izr. prof. dr. Borna Abramović

Izredni profesor, Vodja katedre za upravljanje železniškega prometa
Univerza v Zagrebu, Fakulteta za promet in prometne znanosti, Zagreb, Hrvaška

mag. mag. dr. Agnes Totter

predstavnica v parlamentu Republike Avstrije

MBTT Klub člani_ce

dr. Janez Potočnik

So-predsednik Mednarodne komisije za vire (ang. International Resource Panel)
Nekdanji evropski komisar za znanost in raziskave ter za okolje
SISTEMIQ, partner


mbtt.si > Murski most deklaracija > Deklaracija o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-proge