Radgonsko progo (nem. Radkersburger Bahn) —Špilje (nem.: Spielfeld Straß)—Radgona—Ljutomer, je zgradila »Družba Južne železnice«, v dveh delih. Prvi del med Špiljami in Radgono je bil odprt 1885. leta, drugi do Ljutomera potem 1890 leta. Ljutomer je bil sprva končna postaja te proge in brez povezave z drugimi progami vse do leta 1924, saj za časa Avstro-Ogrske monarhije ni bil železniško povezan ne z Ormožem, do proge —Pragersko—Čakovec—Kotoriba—Nagykanizsa— [1860], ne z Mursko Soboto, kjer je bila kasneje na ogrskem delu monarhije zgrajena proga —Hodoš—Murska Sobota [1907].

Prva proga ob rekah Mure in Drave je bila zgrajena 1860. leta. Ta proga —Pragersko—Čakovec—Kotoriba—Nagykanizsa— je povezala Budimpešto prek Pragerskega z nam vsem znano Južno progo, ki je povezovala Dunaj in Trst. In tako ustoličila Pragersko kot pomembno prometno vozlišče za naslednja desetletja in stoletja. Progo so uradno odprli 24. marca 1860, še pred tem pa na današnji dan žena, 8. marca, izvedli uradni preizkus. Proga je že naslednje leto, 1. aprila 1861 omogočila uradni začetek železniških povezav med Budimpešto in Pragerskim.

Po priporočilu vodje sektorja za železnice in žičnice na Ministrstvu za infrastrukturo smo v MiRi pripravili tudi predlog Pisma o nameri za ponovno vzpostavitev in izgradnjo Murskega mostu na meji med obema državama, Slovenijo in Avstrijo.

Predlagamo, da pristojni minister in pristojna ministrica iz Republike Slovenije in Republike Avstrije podpišeta Pismo o nameri v okviru obeležitve 130-obletnico vzpostavitve proge Špilje – Ljutomer in tega mostu, leta 1890.

MiRi se zavzema za tri ključne – časovne enakovredne – razvojne module.

Eden je:

Za izgradnjo tega mostu v Sloveniji obstaja zakonodajna podlaga v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016. Ta povezava je eksplicitno navedena v Prilogi 7 – Dinamika za železniški promet, pod ukrep št. R.23.17: nove regionalne proge.

Druga dva modula za katera se hkrati zavzemamo sta: