Podprimo MiRi za boljšo povezljivost regij ob rekah Mura in Drava

Ključavnice na mostu čez Ren v Hohenzollernu, Köln – simbolizirajo ljubezen za vedno.

O MiRi

Povezujemo gospodarstvo z razvojem medregionalne in čezmejne trajnostne infrastrukture s športom, mobilnostjo za vse in javnim zdravjem

Če smo za ponovno + vzpostavitev opuščenih železniških prog v regijah ob rekah Mure in Drave v štirih državah; + vzpostavitev daljinskih kolesarskih poti ob teh progah in nenazadnje + za nadgradnjo obstroječih in izgradnjo manjkajočih regijskih povezav v teh regijah – vabljeni na simpozij, včlanitev v MiRi ali donacijo institutu.

 

Več o MiRi >>

Murski most

Murski most je simbol povezovanja, varnosti, kulturne dediščine, športa, turizma, razvoja, mobilnosti in nenazadnje ljubezni.

Železniški most čez reko Muro, na meji med Slovenijo in Avstrijo, je bil miniran ob koncu 2. svetovne vojne. Tako so bile onemogočene številne zgodbe, ki bi marsikomu verjetno polepšale življenje.

Prekinimo to tragedijo in zahtevajmo ponovno vzpostavitev mostu čez reko Muro na meji med obema državama, tako za železnico, kot tudi za kolesarje in pešce.

Murski most je bil miniran pred 75 leti, ob koncu 2. svetovne vojne:
17. aprila 1945

Zgodovinski mejniki kot most so-delovanja.

Interregionalne trajnostne povezave kot most do večje varnosti. Kulturna dediščina kot most do boljšega razumevanja.

Šport, še posebej odbojka in odbojka na mivki kot most povezovanja. Trajnostni turizem kot most do regionalnega razvoja. In regionalni razvoj kot most do stabilnosti EU.

Trajnostna mobilnost za vse kot most v nizko-ogljično družbo. Regionalno, tako železniško kot daljinsko kolesarsko vozlišče kot most do povezav v celotno osrednjo Evropo.

Nenazadnje. Ključavnice na mostu za sklepanje ljubezni.

Več o Murskem mostu >>

3-je ključni moduli razvoja trajnostnih povezav v regijah ob rekah Mura-Drava v štirih državah

MiRi se zavzema za tri ključne, a časovno enakovredne razvojne module. Eden je: + podpis Pisma o nameri za ponovno vzpostavitev in izgradnjo Murskega mostu na meji med Slovenijo in Avstrijo.

Druga dva modula sta: + izgradnja daljinskih kolesarskih stez ob obstoječih regionalnih progah in ureditev/zavarovanje prehodov čez te proge ter nenazadnje + obnova in nadgradnja obstoječih, demontiranih in manjkajočih prog v regijah rek Mure in Drave.

Murski most:

  • Podpis bilatelarnega Pisma o nameri, Slovenija – Avstrija, za ponovno vzpostavitev in izgradnjo Murskega mostu; SLO-AUT.
  • Razvoj in zagon trajnostnih športno-kulturno-turističnih produktov, ki vključujejo vse Mura – Drava regije; SLO-AUT-CRO-HUN.
  • Priprava dokumentacije in mednarodni razpis za ponovno vzpostavitev in izgradnjo Murskega mostu.

Daljinske kolesarske steze & zavarovanje prehodov čez regionalne proge:

Daljinske kolesarske steze ob obstoječih regionalnih progah in zavarovanje prehodov čez čezmejne regionalne proge; SLO-AUT-CRO-HUN, ob progah:

  • Spielfeld Strass — Bad Radkersburg — Gornja Radgona — Ljutomer (—Murska Sobota — Lendava);
  • Varaždin — Čakovec — Mursko Središće — Lendava — Rédics — Lenti;
  • Ptuj — Ormož — Središče — Čakovec —Kotoriba — Murakeresztúr.

Obnova, nadgradnja obstoječih in demontiranih čezmejnih prog ter vzpostavitev nove proge:

Obnova in nadgradnja obstoječih čezmejnih prog; SLO-AUT-HUN-CRO:

  • Spielfeld Strass — Bad Radkersburg — Gornja Radgona — Ljutomer;
  • Varaždin — Čakovec — Mursko Središće —Lendava — Rédics — Lenti;
  • Ormož — Središče — Čakovec — Kotoriba — Murakeresztúr.

Obnova demontiranih in nova proga; SLO-HUN:

  • Lipovci — Beltinci — Lendava — Rédics.

Časovno je razvoj teh treh modulov enakovreden. Kritičen je podpis Pisma o nameri za ponovno vzpostavitev in izgradnjo Murskega mostu, ker je ključen za vzpostavitev manjkajočih povezav v teh regijah, ki so na tem prostoru nekoč že obstajale.


Za interregionalne povezave ob rekah Mura in Drava.


Mapa: razvoj trajnostne infrastrukture v regijah ob rekah Mura in Drava v štirih državah.

 

Več o treh razvojnih modulih >>

 

 

Simpozij

Rezervirajmo datum: petek, 16.10. 2020, 10:00.

Interregijski infrastrukturni simpozij.

2020-10-16T10:00:00

  dni

  ur  minut  sekund

do interregijskega infrastrukturnega simpozija z naslovom:

Trajnostna infrastruktura kot most za povezovanje regij