M u r s k i m o s t omogoča
440 kilometrov čezmejnih med-regionalnih
železniških povezav v štirih državah Mura in Drava regij.

Podpisovanje Deklaracije za Murski most

Ustanovitelji, člani in partnerji MiRi smo 16.10. 2020, s podpisom Deklaracije za Murski most v omrežju Mura-Drava-proge, obeležili odprtje Radgonske proge, ki je pred 130. leti, 16.10. 1890, povezala Špilje, Bad Radkersburg (v slovenščini Radgono), Gornjo Radgono in Ljutomer. Tako smo pričeli kampanjo za Murski most.

Vabimo predstavnike gospodarskih družb in podjetij ter župane in županje občin k podpisu Deklaracije. Včlanite vašo organizacijo v MiRi in podpišite Deklaracijo za Murski most tudi vi.

Evropska državljanska pobuda za Murski most

Murski most je bil miniran pred več kot 75 leti. Skrajni čas je, da ponovno vzpostavimo ta most med Slovenijo in Avstrijo čez reko Muro. V začetku leta 2021 bomo zagnali Evropsko državljansko pobudo za Murski most.

MBTT klub

Za podporo ponovni vzpostavitvi Murskega mostu in omrežja Mura-Drava-prog v ocenjeni dolžini 440 kilometrov ter podporo izgradnji daljinskih kolesarskih poti ob teh progah – vabimo k podpisu s članstvom v MBTT klub tudi v osebnem imenu vseh, ki podpirajo razvoj železniških in kolesarskih povezav.